Thoughts and questions by a lake dweller

Author: lbinealinac

מערכת עובדים אמינה. בונוסים של לקוחות העובדים לוקחים את עצמם. יעד עדיפות של חברת הליווי ישראל דירות דיסקרטיות – לספק לעובדים תעסוקה טובה עם רווחים משמעותיים, ואנשינו מציעים שירותים באופן בלעדי נכס טוב יותר. רק שיטה זו מספקת כוחות לפיתוח שותפות ארוכה, אשר תהיה לשווא הן לעובדים והן ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או בית שכור. הכל משפיע באופן בלעדי מסדר הנערה עצמה, מכיוון שהוצאות הדיור נופלות אך ורק על הוצאות עובדים. המחיר הממוצע של שכר דירה יומי של דירה בישראל מוערך כ 40-60 דולר ליום.