Thoughts and questions by a lake dweller

Author: markgisukfi

מערכת אמינה לקידום בנות. עובדים לוקחים מתנות מגברים. המטרה העיקרית של הליווי הישראלי נערות ליווי בלוד – הפוך עובדים לעבודה טובה עם רווחים משמעותיים, והגברים שלנו נותנים שירותים באופן בלעדי באופן ישיר מהאיכות הטובה ביותר. רק גישה זו מאפשרת לבצע שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה חופשי הן מהעובדים והן מהלקוחות שלנו.עם ההגעה לישראל, הארגון מעניק לעובדים דירות ראויות. זהו חדר במלון או דירה שכורה. זה תלוי בעומק העובד, מכיוון שעלויות ההסדר נועדו בדיוק להוצאות הילדה. המחיר המשוער של בית יומי בישראל מוערך בכ- 40-60 דולר ליום.